V dôsledku veľkého záujmu detí a rodičov o úlohy a cvičenia vznikla nová webová stránka:

www.zsstrba.webador.com